Opieka Położnicza

Kompleksowa opieka pielęgnacyjna – położnicza i ginekologiczna.

Świadczenia położnej obejmują:

 • Wizyty realizowane w warunkach ambulatoryjnych

 • Wizyty realizowane w domu świadczeniobiorcy

 • Wizyty patronażowe

 • Wizyty profilaktyczne

  Położna środowiskowa, rodzinna sprawuje opiekę położniczo – ginekologiczno – neonatologiczną nad zdeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami. Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  Wizyty patronażowe obejmują opiekę nad położnicą i noworodkiem przez 8 tygodni, czyli przez cały okres połogu.

  Wizyty położnej poz w opiece pielęgniarskiej nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno - ginekologicznej realizowane są przez położną na podstawie skierowania.

  Wizyty profilaktyczne realizowane przez położną obejmują:

  • Świadczenia profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia

  • Prowadzenie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującej kobiety do odbycia porodu

  • Planowanie rodziny

  • Poradnictwo rodzinne