Wyświetlono: 48982
Dzisiaj jest Niedziela, 27 Listopada 2022 roku

Świadczenia położnej środowiskowo-rodzinnej

Położna środowiskowa, rodzinna sprawuje opiekę położniczo – ginekologiczno – neonatologiczną nad zdeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami. Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Świadczenia położnej obejmują:

- wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;

- wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy;

- wizytę patronażową;

- wizytę profilaktyczną

 

Wizyty patronażowe obejmują opiekę nad położnicą i noworodkiem przez 8 tygodni, czyli przez cały okres połogu.

Wizyty profilaktyczne realizowane przez położną obejmują :

- świadczenia profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia, w tym:

- prowadzenie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującej kobiety do odbycia porodu,

- planowanie rodziny

- poradnictwo rodzinne.

 

Wizyty położnej poz w opiece pielęgniarskiej nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno - ginekologicznej realizowane są przez położną na podstawie skierowania.

You have no rights to post comments

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości